Privacy policy..

Privacy Policy - Postnned BV

Privacy Policy, versie Januari 2017

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van het bezorgersportaal en de BezorgerApp van Postnned.Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld. Postnned respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Bezorgersportaal en BezorgerApp en draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door haar gebruikers verstrekte persoonsgegevens. In deze privacy policy wordt beschreven hoe Postnned welke persoonsgegevens van de gebruiker van haar Bezorgersportaal en BezorgerApp verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van het Bezorgersportaal en/of de BezorgerApp gaat de gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Hoe verzamelen

Postnned verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer hij of zij deze persoonsgegevens aan Postnned verstrekt , bijvoorbeeld door:

1. Het gebruik van het Bezorgersportaal
2. Het gebruik van de BezorgerApp
3. Tijdens contactmomenten
4. Zich aan te melden als bezorger

Welke gegevens

Door Postnned worden de volgende gegevens verzameld van de gebruiker:

1. Bij een bezoek aan het Bezorgersportaal of bij gebruik van de BezorgerApp slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browser type en- taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’)

2. Tijdens het gebruik van de BezorgerApp wordt uw locatie opgeslagen alsmede:

  • Het type van uw telefoon
  • De versie van het besturingssysteem van uw telefoon
  • Uw huidige positie als u de App open/in beeld heeft (tijdens het bijwerken van gegevens)
  • Uw positie/ looproute terwijl u een wijk aan het lopen bent. Om de 5 meter (accuraat op 10 meter) of 5 seconden. Deze gegevens worden gebruikt voord berekening van de kilometers en de calorieën.

Doeleinden en verwerking

Postnned verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening, waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Postnned heeft verstrekt:

1. Als de gebruiker Postnned om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Postnned de daarvoor verstrekte persoons gegevens om aan dat verzoek te voldoen

2. De GPS gegevens van uw looproute worden gebruikt om te zien of uw wijk ook daadwerkelijk is gelopen

Overige gegevensverwerking

Postnned kan de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van Postnned die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn.

Cookies

Postnned maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken om onder andere gebruik van het Bezorgersportaal en de BezorgerApp te analyseren en verbeteren, voor social media, om te zorgen dat voor de gebruiker relevante advertenties verschijnen, voor het plaatsen en afhandelen van een bestelling en om gebruik te maken van een persoonlijk account. Postnned heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden. Daarop is uitsluitend hun Privacy Policy van toepassing. U kunt bijvoorbeeld bij Google lezen hoe zij omgaan met gegevens en daar eventueel uw instellingen aanpassen.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van de betreffende websites.

Doorgifte aan derden

Postnned zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker aan derden doorgeven, tenzij:

1. De doorgifte geschiedt aan een door Postnned voor de in deze Privacy Policy opgesomde doeleinden door een ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Postnned een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

2. Postnned op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of

3. In de toekomst binnen Postnned een reorganisatie plaatsvindt (op welke wijze dan ook), met als gevolg dat Postnned persoonsgegevens van een gebruiker moet overdragen aan een andere organisatie.

Rechten gebruikers

Een gebruiker heeft recht op inzage, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een gebruiker kan zijn of haar gegevens bekijken in het persoonlijk account en die gegevens bijwerken. Indien een gebruiker verder gebruik wil maken van zijn of haar rechten, stuur dan een e-mail naar uw CB-er met het betreffende verzoek.

Beveiliging

Postnned heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde backups, toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede betaling(opdracht)en aan Postnned via een encryptie-protocol ( SSL) Ondanks dat Postnned alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internet gebruik in het maatschappelijke verkeer.

Wijzigingen

Postnned behoudt het recht om deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op het Bezorgersportaal en via de BezorgerApp bekend worden gemaakt. Postnned adviseert de gebruiker regelmatig deze privacy Policy door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de gebruiker na de aanpassing het Bezorgersportaal en/of BezorgerApp blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn. Heb je vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Policy: email naar je Coördinator Bezorging